trädgårdsdesignVälkommen till Skokloster Trädgårdsdesign, företaget som står för kvalitet i trädgården. Vi utför alla typer av arbeten som rör trädgården. Vi har all kompetens inom företaget och kan tack vare detta tillhandahålla helhetslösningar, från design till anläggning samt efterföljande skötsel. Det finns inget jobb som är för stort eller för litet för oss.

Vi vill hjälpa Er till en vacker och funktionell trädgård. Oavsett vilka behov och önskemål just Ni har, så har vi lösningen.

Vi förverkligar Era trädgårdsdrömmar!
trädgårdsdesign Design och rådgivning
Konsultation >>
Ett hembesök där vi tillsammans går igenom trädgården och tittar på förutsättningar och problem samt ger förslag på lösningar för Er trädgård.

Designrådgivning >>
Vi börjar med att tillsammans gå igenom trädgården grundligt. Vi gör en skiss över befintlig trädgård samt går igenom Era önskemål. Därefter får Ni en skiss över hur trädgården skulle kunna se ut samt växtförslag med planteringsråd och materialförslag till markarbeten.

Trädgårdsdesign >>
Vi börjar med att tillsammans gå igenom hur trädgården ska se ut. Vi gör en exakt inmätning av tomten och tar jordprover. Därefter gör vi ett utkast, en skiss som vi går igenom med Er. Där kan Ni göra ändringar så att slutresultatet blir precis som Ni vill ha det. Nu gör vi slutritningen - en skalenlig ritning i färg och en datoranimerad 3D bild av hur den färdiga trädgården kommer att se ut under olika årstider. Dessutom kompletteras ritningarna med en komplett växtlista samt en materiallista för markarbeten. Om Skokloster Trädgårdsdesign anlitas för att göra anläggningen av trädgården får ni 10 % rabatt på den arbetskostnaden.

Anläggning
Växter >>
Rabatter, gräsmattor, häckar, buskar och träd. Rätt växt på rätt plats och rätt jord till rätt växt. Vi skapar de optimala förutsättningarna för att växterna ska trivas i Er trädgård.

Sten >>
Alla typer av stenarbeten. Gångar, uteplatser, garageuppfarter, murar, trappor mm. Natursten eller betong. Vi är mycket noga med underarbetet, fuskar man där, är allt arbete förstört efter en vinter med tjäle.

Trä >>
Altaner, staket, vindskydd, trappor, tak mm. Målat, betsat, oljat.

Vatten >>
Dammar, bäckar, vattenfall, fontäner mm.

Glas >>
Växthus, drivhus, orangeri, varm- och kallbänk.

Skötsel
Beskärning >>
Alla typer av träd, buskar och häckar. Låt en utbildad trädgårdsmästare utföra Era beskärningar. Vi utför alla beskärningar på ett för växten gynnsamt sätt. Inga ”vaktmästarbeskärningar” eller trädstympningar.

Trädgårdsskötsel >>
Gräsmattor, rabatter, plattfogar mm. Gräsklippning, ogräsrensning, lövuppsamling, röjning, gödsling mm. En vacker trädgård förfaller snabbt vid undermålig skötsel. Vem som helst kan klippa gräset men en trädgårdsmästare vet hur och varför och kan därmed skapa allt mellan en golfgreen och en blomsteräng.

Renovering och reparation >>
Vi lagar förfallna sten- och träarbeten i trädgården. Vi utför dessutom arbeten på husfasader, garage och bodar.

Trädfällning >>
Okomplicerade trädfällningar, dvs. träd som går att fälla direkt, utan klättring eller nedmontering.

Skokloster Trädgårdsdesign är företaget för Er som eftersträvar kvalitet i trädgården. Vi har alltid som mål att uppnå ett perfekt resultat. Vi tar inga genvägar och kompromissar aldrig med kvaliteten. Vi lägger stor vikt vid det långsiktiga resultatet och lämnar därför omfattande garantier på utfört arbete.

Skokloster Trädgårdsdesign drivs av trädgårdsmästare Mattias Ottosson som har trädgårds-mästarexamen från Blekinge tekniska högskola/BYH. Mattias Ottosson har tidigare arbetat bland annat som slottsträdgårdsmästare och har mångårig erfarenhet av trädgårdsanläggning och trädgårdsskötsel.

Skokloster trädgårdsdesign innehar F-skattsedel och ansvarsförsäkring.

trädgårdsdesign
trädgårdsdesign
Kontaktperson: Mattias Ottosson
E-post: info@skoklostertradgardsdesign.se
Telefon: 0733-88 79 27
Adress: Fackelvägen 17
746 95 SKOKLOSTER
Welcome to Skokloster Garden Design, the company that brings quality to your garden. We offer all types of garden work; garden design, garden construction and garden maintenance. We strive to perfection in order to create the garden of your dreams.

For more information please contact us.

E-mail: info@skoklostertradgardsdesign.se
Telephone: +46 (0) 7 33 88 79 27
Address: Fackelvägen 17
746 95 Skokloster
SWEDEN